Creativiteit

 


Creativiteit is anders kijken.

Bij creativiteit draait het om het doorbreken van patronen en gewoontes. Onze hersenen zijn lui en zoeken graag naar de bekende weg. Zodra ze iets herkennen, houden ze als het ware op met verder kijken. Zie het als een groef bij een grammafoonplaat, waar de hersenen dan blijven steken. Daardoor ontstaan ingebakken patronen.

Vanuit ingebakken patronen kom je niet tot nieuwe inzichten. Vaste denkpatronen zijn dominant en verhinderen het bedenken van creatieve ideeën.

Hoe meer je je concentreert op het vinden van een oplossing voor een bepaald probleem, hoe meer de ”oude” en voor de hand liggende oplossingen zich opdringen. En hierdoor wordt vooruitgang, groei, belemmerd. Hoe kun je dan nog op nieuwe ideeen en oplossingen komen, hoe kun je dan nog origineel zijn.

 

 

Linker-en rechterhersenhelft.

Neurofysioloog Robert Sperry heeft aangetoond dat onze hersenen in twee helften zijn verdeeld. De linker hersenhelft bestuurt onze taalkundige, wiskundige, logische functies, de rechter hersenhelft daarentegen onze creatieve, vormgevende talenten.

 

Op basis van deze ontdekkingen heeft Betty Edwards een tekenmethode ontwikkeld waarbij je leert toegang te krijgen tot je rechterhersenhelft. Waardoor je leert het creatief denkvermogen te stimuleren,  opnieuw leert kijken, en problemen op een originele manier leert op te lossen.

 

                  


In Beeld | Aafke Sterenberg | 06 29356297